dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โปรบีบีดีแทค
dot
dot
โปรบีบีวันทูคอล
dot


ขายเบอร์มงคล


โปรโมชั่นวันทูคอล โปร 12CALL

โปรโมชั่นวันทูคอล โปร 12CALL

Promotion 12Call วิธีกดลัด สมัครโปรโมชั่นปัจจุบันสำหรับลูกค้า 12call
โปรบุฟเฟ่ต์กลางวัน วันทูคอล - ปกติ   สมัครบุฟเฟ่ต์กลางวัน กด *777*1*195500# โทรออก
โปรบุฟเฟ่ต์กลางวัน วันทูคอล - 3Gใหม่   สมัครบุฟเฟ่ต์กลางวัน กด *777*11*195500# โทรออก
โปรบุฟเฟ่ต์กลางคืน วันทูคอล - ปกติ   สมัครบุฟเฟ่ต์กลางคืน กด *777*2*195500# โทรออก
โปรบุฟเฟ่ต์กลางคืน วันทูคอล - 3Gใหม่   สมัครบุฟเฟ่ต์กลางคืน กด *777*12*195500# โทรออก
โปรบุฟเฟ่ต์ 20 ชั่วโมง วันทูคอล   สมัครบุฟเฟ่ต์20ชั่วโมง กด *777*3*195500# โทรออก
โปรโทรสบาย ทุกค่าย   สมัครโปรโทรสบาย กด *777*10# โทรออก
โปรสมาร์ทโฟน   สมัครโปรสมาร์ทโฟน กด *777*11# โทรออก
โปรโทรเพลิน   สมัครโปรโทรเพลิน กด *777*13# โทรออก
โปรโทรถูก 12 ชั่วโมง   สมัครโปรโทรถูก12ชั่วโมง กด *777*16# โทรออก
โทรบุฟเฟ่ต์รายสัปดาห์   สมัครโปรบุฟเฟ่ต์รายสัปดาห์ กด *777*18# โทรออก
โปรโทรยกแก๊งค์   สมัครโปรโทรยกแก๊งค์ กด *777*20# โทรออก
โปรสวัสดีแม่ยก   สมัครโปรสวัสดีแม่ยก กด *777*21# โทรออก
โปรโทรคุ้ม   สมัครโปรโทรคุ้ม กด *777*31# โทรออก
โปรแกรมมี่มิวสิค   สมัครโปรมิวสิคซิม โทร *777*123#
โปรโทรสะใจ   สมัครโปรโทรสะใจ กด *777*9# โทรออก
โปรวันทูคอล 30 กำลังดี   สมัครโปร 30 กำลังดี โทร *777 ฟังและทำตามระบบอัตโนมัติ

โปร 12call พร้อมวิธีกดสมัคร รายละเอียดโปรโมชั่น

โปรบุฟเฟ่ต์กลางวัน วันทูคอล

สมัครบุฟเฟ่ต์กลางวัน

กด *777*1*195500# โทรออก [ เดิม ]

กด *777*11*195500# โทรออก [ใหม่]

• ค่าบริการรายเดือน เดือนละ 199 บาท
• เมื่อหักค่าบริการรายเดือนเดือนละ 199 บาท
• ได้คุณสามารถโทรฟรีในเครือข่ายเอไอเอส
• ตั้งแต่เวลา 05.00-17.00 น.
• โดยโทรฟรีครั้งละไม่เกิน 60 นาที
• หากเกิน คิดอัตราค่าโทรนาทีละ 1.50 บาท
• หากโทรนอกช่วงเวลาหรือโทรหาเครือข่ายอื่น
อัตราค่าบริการนาทีละ 50 สต. นาทีแรก 3 บาท
• ทุกเครือข่าย 24 ชม.
• SMS ครั้งละ 3 บาท, MMS ครั้งละ 6 บาท
• Internet เมกะไบต์ละ 1.5บาท

โปรบุฟเฟ่ต์กลางคืน วันทูคอล

สมัครบุฟเฟ่ต์กลางคืน

กด *777*2*195500# โทรออก [ เดิม ]

กด *777*12*195500# โทรออก [ใหม่]

• ค่าบริการรายเดือน เดือนละ 159 บาท
• เมื่อหักค่าบริการรายเดือนเดือนละ 159 บาท ได้
• คุณสามารถโทรฟรีในเครือข่ายเอไอเอส
• ตั้งแต่เวลา 22.00-10.00 น.
• โทรฟรีครั้งละไม่เกิน 60 นาที
• หากเกิน คิดอัตราค่าโทรนาทีละ 1.50 บาท
• หากโทรนอกช่วงเวลาหรือโทรหาเครือข่ายอื่น
อัตราค่าบริการนาทีละ 50 สต. นาทีแรก 3 บาท
• ทุกเครือข่าย 24 ชม.
• SMS ครั้งละ 3 บาท,MMS ครั้งละ 6 บาท
• Internet เมกะไบต์ละ 1.5บาท

โปรบุฟเฟ่ต์ 20 ชั่วโมง วันทูคอล

สมัครบุฟเฟ่ต์20ชั่วโมง

กด *777*3*195500# โทรออก

• ค่าบริการรายสัปดาห์ สัปดาห์ละ 69 บาท
• เมื่อหักค่าบริการรายสัปดาห์สัปดาห์ละ 69 บาทได้
(จะถูกหักทุก 7 วันนับจากวันที่สมัคร)
• สามารถโทรฟรีในเครือข่ายเอไอเอส
• ตั้งแต่เวลา 22.00-18.00 น.
• โดยโทรฟรีครั้งละไม่เกิน 60 นาที
• หากเกิน คิดอัตราค่าโทรนาทีละ 1.50 บาท
• หากโทรนอกช่วงเวลาหรือโทรหาเครือข่ายอื่น
อัตราค่าบริการนาทีละ 50 สต. นาทีแรก 3 บาท
• ทุกเครือข่าย 24 ชม.
• SMS ครั้งละ 2 บาท, MMS ครั้งละ 6 บาท
• GPRS นาทีละ 1 บาท

โปรโทรสบาย วันทูคอล
สมัครโปรโทรสบาย
กด *777*10# โทรออก

• โทรนาทีละ 1.50 บาท ทุกเครือข่าย
• ตลอด 24 ชั่วโมง

โปรสมาร์ทโฟน วันทูคอล

สมัครสมาร์ทโฟนแพคเกจ

กด *777*11# โทรออก

• ค่าบริการรายเดือน199 บาท
• รับส่งข้อมูล 3G / GPRS ได้ฟรี 200 เมกกะไบท์ส่วน
ที่เกินคิดค่าบริการ 5 บาท ต่อ 1 เมกกะไบท์
• (รวม VATแล้ว)
• ส่ง SMS ได้ฟรี 100 ครั้ง ส่วนที่เกินค่าบริการ
ข้อความละ 2 บาท (ไม่รวม VAT)
• ส่ง MMS ได้ฟรี 50 ครั้ง
• ส่วนที่เกินค่าบริการข้อความละ 3 บาท (ไม่รวม VAT)
• อัตราค่าโทรนาทีละ 1 บาท
• ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่รวม VAT)

โปรโทรเพลิน วันทูคอล

สมัครโทรเพลิน

กด *777*13# โทรออก

• อัตราค่าบริการนาทีละ 1.50 บาท
• ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง
• พิเศษได้รับอัตราค่าโทร ในเครือข่ายเอไอเอส
• นาทีละ 75 สตางค์ นาทีแรก 2 บาท
• หากโทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1.50 บาท
• ตลอด 24 ช.ม.
• SMS ครั้งละ 2 บาท, MMS ครั้งละ 6 บาท
• GPRS นาทีละ 1 บาท

โปรโทรถูก 12 ชั่วโมง

สมัครโทรถูก12ชั่วโมง

กด *777*16# โทรออก

• 06.00 น.- 18.00 น. นาทีละ 1 บาท
นาทีแรก 2 บาท นอกเวลา นาทีละ 1 บาท
50สตางค์ ทุกเครือข่าย
• SMS ครั้งละ 2 บาท MMS ครั้งละ 6 บาท
• GPRS นาทีละ 1 บาท

โทรบุฟเฟ่ต์รายสัปดาห์ วันทูคอล

สมัครบุฟเฟ่ต์รายสัปดาห์

กด *777*18# โทรออก

• อัตราค่าบริการนาทีละ 1.50 บาท
• ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง
• เมื่อหักค่าบริการรายสัปดาห์สัปดาห์ละ 55 บาทได้
(จะถูกหักทุก 7 วันนับจากวันที่สมัคร)
• สามารถโทรฟรีในเครือข่ายเอไอเอส
• ตั้งแต่เวลา 05.00-17.00 น.
• โดยโทรฟรีครั้งละไม่เกิน 60 นาที
• หากเกิน คิดอัตราค่าโทรนาทีละ 1.50 บาท
• หากโทรนอกช่วงเวลาหรือโทรหาเครือข่ายอื่น
อัตราค่าบริการนาทีละ 50 สต. นาทีแรก 3 บาท
• ทุกเครือข่าย 24 ชม.
• SMS ครั้งละ 2 บาท, MMS ครั้งละ 6 บาท
• GPRS นาทีละ 1 บาท

โปรโทรยกแก๊งค์ วันทูคอล

สมัครโทรยกแก๊งค์

กด *777*20# โทรออก

• ค่าบริการเดือนละ 19 บาท
• อัตราค่าโทรระหว่างหมายเลขที่ใช้โปรโมชั่นนี้
• นาทีละ 25 สตางค์ นาทีแรก 1 บาท
• โทรใน เอไอเอส หมายเลขอื่น และโทรเครือข่ายอื่น
นาทีละ 1 บาท นาทีแรก 2 บาท ตลอด 24 ช.ม.
• กรณีหักค่าบริการรายเดือนไม่ได้
• อัตราค่าโทรนาทีละ 1 บาท นาทีแรก 2 บาท
• ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชม.
• SMS ครั้งละ 2 บาท, MMS ครั้งละ 3 บาท
• GPRS นาทีละ 1 บาท
• อัตราดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

โปรสวัสดีแม่ยก วันทูคอล
สมัครโปรแม่ยก
กด *777*21# โทรออก

• โทรนาทีละ 2 บาท ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง

โปรโทรคุ้ม วันทูคอล

สมัครโทรคุ้ม

กด *777*31# โทรออก

• อัตราค่าโทรในเครือข่าย AIS 3 บาท โทรได้ 10 นาที
โทรเกิน 10 นาที นาทีละ 1 บาท และโทรเครือข่ายอื่น
นาทีละ 1 บาท 25 สตางค์
• ตลอด 24 ชม.
• SMS ครั้งละ 2 บาท MMS ครั้งละ 6 บาท
• GPRS นาทีละ 1 บาท
• อัตราค่าโทร และค่าบริการเสริมยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

โปรวันทูคอลแกรมมี่มิวสิค

กด *777*123# โทรออก

• อัตราค่าโทรนาทีละ 1.50 บาท ทุกเครือข่าย 24 ชม.
• เมื่อหักค่าบริการรายสัปดาห์สัปดาห์ละ 29 บาทได้
• (จะถูกหักทุก7วัน)
• สามารถโทรในเครือข่ายเอไอเอส
• ตั้งแต่เวลา 23.00-17.00 น. ในอัตราชม.ละ 1 บาท
• หากโทรเกิน 1 ชม.คิดอัตราค่าโทรนาทีละ 1 บาท
• หากโทรนอกช่วงเวลาหรือโทรหาเครือข่ายอื่น
• คิดอัตราค่าโทรนาทีละ 1 บาท
• (อัตราค่าโทรยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
• ฟรี!รายเดือนเพลงรอสาย Calling Melody *789
• (ปกติ 35 บาท/เดือน)
• ฟรี!รายเดือนโหลดเพลงรอสาย ริงโทน เต็มเพลง เอ็มวี
ผ่าน*123 (ปกติ 40 บาท/เดือน)
• SMS คิดค่าบริการครั้งละ 1 บาท
• MMS คิดค่าบริการครั้งละ 3 บาท
• EDGE / GPRS คิดค่าบริการนาทีละ 0.50 บาท
• ค่าทำรายการ *123 นาทีละ 5 บาท (ไม่รวม VAT)

โปรวันทูคอลโทรสะใจ

กด *777*9# โทรออก

• อัตราค่าโทร 2.75 บาท โทรได้ 3 นาที
• หลังจาก 3 นาทีแรก คิดนาทีละ 50 สตางค์
• ใช้ได้ทุกค่าย ตลอด 24 ชั่วโมง
• SMS คิดค่าบริการครั้งละ 2 บาท
• MMS คิดค่าบริการครั้งละ 4 บาท
• EDGE / GPRS นาทีละ 1 บาท
• (อัตราค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

โปรวันทูคอล 30 กำลังดี

โทร *777 ฟังและทำตามระบบอัตโนมัติ

(เลือกโปรโมชั่นสำหรับการโทร / โปรโมชั่นหลัก
โปรวันทูคอล 30 กำลังดี / เลือก / ยืนยัน)

• อัตราค่าโทรนาทีละ 99 สตางค์
• โทรอัตราเดียวกันทุกค่าย 24 ชั่วโมง
• (อัตราค่าโทรยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
• SMS คิดค่าบริการครั้งละ 2 บาท
• MMS คิดค่าบริการครั้งละ 6 บาท
• EDGE / GPRS คิดค่าเมกกะไบต์ละ 1 บาท

ปัจจุบันลูกค้าวันทูคอลทุกเลขหมาย ไม่ว่าใช้โปรโมชั่นใด เมื่อเติมเงินทุกมูลค่า(กี่บาทก็ได้) ก็จะได้รับวัน 30 วัน

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่น 12CALL

สำหรับผู้ใช้บริการโทรยกแก๊งค์
• สามารถตรวจสอบหมายเลขที่ใช้โปรโมชั่นนี้ โดยกด *550*หมายเลขปลายทาง# โทรออก


สำหรับผู้ใช้โปรโมชั่นสมาร์ทโฟน ( smartphone package )
• ค่าบริการรายเดือน จะถูกหักตรงกับวันที่คุณสมัครแต่หากในเดือนถัดไป มีจำนวนวันน้อยกว่าทางบริษัทฯจะ
คิดค่าบริการในวันสุดท้ายของเดือนนั้นๆ
• กรณีหักค่าบริการรายเดือนไม่ได้ค่าโทรจะเปลี่ยนเป็นนาทีละ 1 บาท 50 สตางค์ ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง
• SMS ครั้งละ 2 บาท MMS ครั้งละ 6 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
• และGPRS 5 บาท ต่อ 1 เมกกะไบท์ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
• สำหรับลูกค้าที่ใช้แบลคเบอรี่แพ็คเกจไม่สามารถสมัครใช้โปรโมชั่นสมาร์ทโฟนได้
• ลูกค้าที่ใช้โปรโมชั่นเน็ตซิมเมื่อเปลี่ยนเป็นสมาร์ทโฟนแพ็คเก็จแล้ว จำนวนชม. GPRS ที่เหลืออยู่จะถูก
ยกเลิกทันที แต่ถ้าลูกค้าที่มีชม. GPRS เหลือจากการซื้อ GPRS package จะสามารถใช้ได้ถึงสิ้นรอบ

สำหรับผู้ใช้บริการบุฟเฟต์20 ชั่วโมงและบุฟเฟต์รายสัปดาห์
• โทรฟรีในเครือข่ายได้สูงสุดครั้งละไม่เกิน 1 ชม. ส่วนเกินคิดนาทีละ 1.50 บาท
• ในกรณีที่ลูกค้ามียอดเงินคงเหลือไม่เพียงพอสำหรับหักค่าบริการรายสัปดาห์ (ค่าบริการจะหักทุก 7 วัน
นับจากวันที่สมัคร) จะคิดค่าบริการในอัตรานาทีละ1.50 บาท ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับผู้ใช้บริการบุฟเฟต์กลางวัน และ บุฟเฟต์กลางคืน
• โทรฟรีในเครือข่ายได้สูงสุดครั้งละไม่เกิน 1 ชม. ส่วนเกินคิดนาทีละ 1.50 บาท
• ในกรณีที่ลูกค้ามียอดเงินคงเหลือไม่เพียงพอสำหรับหักค่าบริการรายเดือน จะคิดค่าบริการในอัตรานาทีละ
1 บาท นาทีแรก 2 บาท ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับผู้ใช้บริการโปรโมชั่น วัน-ทู-คอล!-แกรมมี่ มิวสิค
• โทรในเครือข่าย AIS 23.00-17.00 น. อัตราค่าโทร 1 บาท โทรได้ 60 นาที ส่วนเกินนาทีละ 1 บาท
• โทรนอกช่วงเวลานอกเครือข่ายค่าโทรนาทีละ 1 บาท อัตราค่าโทรนี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• SMS 1 บาท MMS 3 บาท Edge / GPRS นาทีละ 50 สต.
• ค่าบริการ 29 บาท จะถูกคิดทุก 7 วัน กรณียอดเงินคงเหลือไม่พอสำหรับหักค่าบริการ ค่าโทรจะเปลี่ยนเป็น
นาทีละ 1.50 บาท ทุกเครือข่าย 24 ชม. SMS 2 บาท MMS 6 บาท Edge / GPRS นาทีละ 1 บาท
• ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนโปรโมชั่นครั้งละ 30 บาท
• ลูกค้าไม่สามารถสมัครใช้บริการเหมา เหมา 1 Day ได้ (คือแพ็ค 9 บาท และ 3 บาท)
• อัตรานี้เฉพาะค่าโทร และการใช้บริการเสริมต่างๆ ภายในประเทศ

สำหรับผู้เปลี่ยนมาใช้โปรแกรมสวัสดีแม่ยก
• ผู้ที่เลือกเปลี่ยนเป็นโปรแกรม สวัสดีแม่ยก หากมีวันใช้งานสะสมคงเหลือมากกว่า 30 วัน จะถูกปรับเหลือ 30
วัน
• ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนเป็นโปรแกรม สวัสดีแม่ยก 30 บาท
• ผู้เลือกใช้โปรแกรมสวัสดีแม่ยก ไม่สามารถใช้บริการโอนวันได้
• กรณีเปลี่ยนจากโปรแกรมสวัสดีแม่ยก เป็นโปรแกรมอื่น หากมีจำนวนวันใช้งานสะสมมากกว่า 30 วัน จะถูก
ปรับลดเหลือ 30 วัน

** รายละเอียดโปรโมชั่นดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางเอไอเอสซึ่งเป็นผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
รวมโปรโมชั่นปัจจุบันทุกค่าย

โปรโมชั่นดีแทครายเดือน โปร DTAC
โปรโมชั่นดีแทคเติมเงิน โปร HAPPY article
โปรโมชั่นเอไอเอส โปร AIS GSM
โปรโมชั่นทรูมูฟ โปร true moveCopyright © 2012 All Rights Reserved.

www.Promotion-Blackberry.com
โปรโมชั่นแบล็คเบอร์รี่ ดอทคอม ศูนย์รวมโปรบีบีทุกค่าย
โปรบีบี AIS DTAC TRUE กดสมัครเองได้ง่ายๆ ใช้ได้ทันที

โปรบีบีดีแทค โปรบีบีวันทูคอล กดสมัครเองได้ง่ายๆ ใช้ได้ทันที